วุฒิการศึกษา

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

- มัธยมศึกษาปีที่3

ประสบการณ์ทำงาน

ฮะจิบัง

- ผู้ช่วยกุ๊ก