วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2557-2561 ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

โรงแรมเซนทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ทพัทยา

27พฤศจิกายน2560-9มีนาคม2561 Wattress