วุฒิการศึกษา

KR MANGALAM WORLD SCHOOL

2011/2012 12 pass

ประสบการณ์ทำงาน

Sushein

2018/2018 Resident DJ

Priyank

2018/2018 Resident DJ