วุฒิการศึกษา

กศน

. ม.6

.

ประสบการณ์ทำงาน

.

. เสิร์ฟ

เป็นร้านอาหารกึ่งโรงแรม