วุฒิการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและแบบอัธยาศัย อำเภอบางละมุง

2559 มัธยมตอนปลาย

ประสบการณ์ทำงาน

ร้านไก่ทอดชิกกี้ชิก

2557-2560 พนักงานขาย