วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ

- ป.ตรี

ประสบการณ์ทำงาน

Bangsaray Beach Property

- เซลล์ / ดูแลเว็ปไซต์

bluescope lysaght (thailand) limited

- นักศึกษาฝึกงาน

SULBING ฟิวเจอร์ฟาร์ค

- ทำขนมในครัว