วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2554-2557 ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน

หจก.เต็กเฮงฮวดสตีล

2558-2561 บัญชี

Hot pot

2557 บริการลูกค้า