วุฒิการศึกษา

Suan Dusit UniversityT

2003 Bachelor's Degree

Hotel and Tourist industry

ประสบการณ์ทำงาน

Sunday Ins

Jan 2017 Business Development Manager

to present