วุฒิการศึกษา

รร.ราชประชานุเคราะห์49

2555/2558 ม.3

จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

MKสาขาโลตัสตราด

15ต.ค.60-10ม.ค.61 เสิร์ฟ/จดบิล

ย้ายที่พัก