วุฒิการศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียน

2550/2551 ม.3

ประสบการณ์ทำงาน

The paradise koh yao

2550/2551 Barboy

S31 hotel

2551/2553 Waiter