วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยบริหารธุระกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

พ.ศ2559/พ.ศ2561 ปวช

จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

Mk เรสเตอร์รองจำกัด

พ.ศ2559/ พ.ศ2561 พนักงานต้อนรับ

จบการศึกษา