วุฒิการศึกษา

Tantrarak school

- Grade12

ประสบการณ์ทำงาน

-

- -