วุฒิการศึกษา

Tantrarak School

- Grade12

ประสบการณ์ทำงาน

-

- -