วุฒิการศึกษา

Tantrarak School

- Grade12

ประสบการณ์ทำงาน

โรงพยาบาลสัตว์เรินพลับหวาน

- ต้อนรับ