วุฒิการศึกษา

Tantrarak School

- Grade12

ประสบการณ์ทำงาน

โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน

- แผนกต้อนรับ