วุฒิการศึกษา

ก.ศ.น.

2546-2548 ม.6

จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

บ.ซีพีเซเว่น อีเลฟเว่น

1ปี เเคชเชียร์/พนักงานบริการ

เปลี่ยนงาน

เจวีซี คอมโพเเนนท์

3ปี Qc

ลาคลอด