วุฒิการศึกษา

เทคนิคพณิชยการสัตหีบ

17พ.ค2547-21เม.ย2551 ปวช

ประสบการณ์ทำงาน

วีอาร์4ยู โปรดักส์ชั่น จำกัด

13 มี.ค 2560-15พ.ย 2561 กราฟฟิก ดีไซน์เนอร์