วุฒิการศึกษา

Central luzon college of science and technology

Oct 2010-Apr 2014 Hospitality Management

Bachelor’s Degree

ประสบการณ์ทำงาน

Punta De Uian Beach Resort

Feb 2014-Mar 2016 Frontdesk Officer

Work also as housekeeping supervisor

Subic coco hotel

Dec 2016-Mar 2017 Room Attendant

Work also as receptionist graveyard duty

Punta De Uian Beach Resort

Jul 2017-Aug 2018 Cook

Filipino Cuisine