วุฒิการศึกษา

ก. ศ. น. จ. สุรินทร์

2549-2553 ม. ปลาย

จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

สแกนดาลิคเกสเฮ้าส์

2558 แคชเชียร์

2561