วุฒิการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

12 มีนาคม 2556 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์ทำงาน

Maxxcity Condotel

1/04/18-1/3/19 Reception