วุฒิการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จบการศึกษา 28 มีนาคม 2565 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ทำงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8 พฤศจิกายน 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาฝึกงาน

ทำเว็บไซต์อัพโหลด 3D Model