วุฒิการศึกษา

บ้านหนองปรืิ

12 ป.6

ประสบการณ์ทำงาน

พรไชย

1/1/2530 แม่บ้าน